Dražby

Spisová značka Datum dražby Popis Nejnižší podání PDF Fotografie
145 EX 1482/13-89 13.9.2016; 13,00 hod prodej pozemků pro stavbu RD v obci Orlová 437 160,00 Kč
 
145 EX 1482/13-90 13.09.2016; 14,00 hod spoluvlastnický podíl id. 4/20 na pozemku p.č. 1868/61, v k.ú. Holice u Olomouce, přístupová cesta 63 600,00 Kč
 
145 EX 58/12-93 NEVYDRAŽENO dražba rekreační chaty se zahradou v Ústí nad Labem, Vaňov 389 087,00 Kč
 
145 EX 58/12-120 10.8.2016, 10,00 hod OZNÁMENÍ EXEKUTORA O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH 0,00 Kč
 
145 EX 4/2015 -120 vydraženo příklep - usnesení č.j. 145 EX 4/15-120 0,00 Kč
 
145 EX 4/2015 - 122 vydraženo příklep - usnesení č.j. 145 EX 4/15-122 0,00 Kč
 
145 EX 4_2015_123 VÝZVA PŘIHLÁŠENÝM VĚŘITELŮM 0,00 Kč
 
145 EX 4/15 - 124 oznámení o přihlášených pohledávkách 0,00 Kč
 
145 EX 809/14 -162 15.11.2016; 10,00 hod dražba RD s pozemky v obci Braškov, okr. Kladno; stavebnětechnický stav objektu dobrý, je prováděná běžná údržba. Objekt je napojen na inž. sítěvodovod, kanalizaci, plyn, elektro, vytápění ÚT. Parkování před domem i na pozemku u objektu. U RD se nacházejí vedlejší stavby (přípojky, jiná stavba, venkovní bazén, přístřešek, sklad, 6 000 000,00 Kč
 
145 EX 809/14 - 163 15.11.2016; 12,00 hod dražba ŘRD v obci Kladno - Dubí u Kladna; Objekt RD č.p.823 je koncový RD, nachází se v ulici Průmyslová nedaleko centrální části obce. RD je částečně podsklepen má dvě nadzemní podlaží, podkroví a sklonitou střechu. V budově se nacházejí 3 byt.jednotky. Stavebnětechnický stav objektu dobrý, je provedena rekonstrukce, běžná údržba. Objekt je napojen na inž. Sítě (elektro, voda) odkanalizováno do veř.kanalizace. Parkování před domem i na pozemku u objektu. U RD se nacházejí vedlejší stavby ( přípojky, sklad, přístřešek, zp.plocha, oplocení). Občanská vybavenost v obci. Účel užití - bydlení. 2 400 000,00 Kč
 
145 EX 9/16 - 42 21.11.2016, 10,00 hod dražba RD v obci Krupka - Maršov, okr. Teplice / samostatne stojici, podsklepen se dvěma nadzemnimi podlažími / zahmuje jednu bytovou jednotku o velikosti 3+l v 2.NP/ ordinaci praktického lékaře v I. NP / napojen na elektro, plyn a městský vodovodní a kanalizační řad / příistup je zajištěn po zpevněné komunikaci ve vlastnictví města Krupka / jde o jednotný funkční celek s pozemky stpč.176, ppč. 349/8. 349/9 1 480 000,00 Kč
 
145 EX 153/15-64 21.11.2016, 12,30 hod dražba spoluvlastnického podílu id. 1/128 na pozemku Praha - Písnice 41 540,00 Kč
 
145 EX 153/15-65 21.11.2016, 15,00 hod dražba bytu s garáží v Praze Podolí, spolu s podíly na budovách a pozemcích 3 177 627,00 Kč
 
145 EX 809/14 - 185 usnesení o příklepu č.j. 145 EX 809/14-185 0,00 Kč
 
145 EX 809/14 - 186 usnesení o příklepu č.j. 145 EX 809/14-186 0,00 Kč
 
145 EX 809/14 - 187 Výzva přihlášeným věřitelům - 336k o.s.ř. 0,00 Kč
 
145 EX 809/14 - 188 Oznámení o přihlášených pohledávkách - 336p o.s.ř. 0,00 Kč
 
145 EX 9/16 - 53 usnesení o příklepu č.j. 145 EX 9/16 - 53 0,00 Kč
 
145 EX 9/16 - 54 Výzva přihlášeným věřitelům - 336k o.s.ř. 0,00 Kč
 
145 EX 9/16 - 55 Oznámení o přihlášených pohledávkách - 336p o.s.ř. 0,00 Kč
 
145 EX 153/15 usnesení o příklepu č.j. 145 EX 153/15 - 84 0,00 Kč
 
145 EX 153/15 usnesení o příklepu č.j. 145 EX 153/15 - 85 0,00 Kč
 
145 EX 153/15-90 Výzva přihlášeným věřitelům - 336k o.s.ř. 0,00 Kč
 
145 EX 153/15-91 Oznámení o přihlášených pohledávkách - 336p o.s.ř. 0,00 Kč
 
145 EX 61/16-86 VYDRAŽENO dražba nebytové jednotky Malá Strana, Praha 1, Palác Beethoven, možnost změna užívání na byt, 1, NP, 58,1 m2 4 646 667,00 Kč
 
145 EX 61/16-88 VYDRAŽENO dražba RD s pozemky v Chomutově I. 1 000 000,00 Kč
 
145 EX 61/16-180,182 Usnesení o příklepu 0,00 Kč
 
145 EX 61/16-181 usnesení o příklepu 0,00 Kč
 
145 EX 61/16-183 Výzva přihlášeným věřitelům - 336k o.s.ř. 0,00 Kč
 
145 EX 61/16-187 Oznámení o přihlášených pohledávkách - 336p o.s.ř. 0,00 Kč
 
145 EXD 1/17-10 VYDRAŽENO DOBROVOLNÁ DRAŽBA - objektu dílny a opravny automobilů v Praze - Karlíně, ul. Vítkova, objekt je umístěn v dvorním traktu s vchodem přes průjezd sousedního domu, stavba má tři podlaží, vyžaduje stavební opravy a rekonstrukce, v podrobnostech viz. popis znaleckého posudku 6 800 000,00 Kč
 
145 EX 58/12 - 139 24.4.2017 11,30 hod ODROČENO - dražba rekreační chaty se zahradou v Ústí nad Labem, Vaňov 291 815,00 Kč
 
145 EXD 1/17 -21 vydraženo usnesení o příklepu č.j. 145 EXD 1/17 -21 0,00 Kč
 
145 EX 58/12-152 29.5.2017 11,00 hod Opakovaná dražba, rekreační chata Ústí nad Labem - Vaňov 291 815,00 Kč
 
145 EX 354/15-63 6.6.2017, 11,00 hod Dražba pozemku v obci Říčany - Voděrádky, o výměře 3488 m2, výhodná investice 367 787,00 Kč
 
145 EX 354/15-64 6.6.2017, 13,00 hod Dražba stavebních pozemků pro RD v obci Říčany - Voděrádky, o výměře 3393 m2, Dle územního planu obce se jedná o plochu pro bydlení v rodinných domech - venkovské. Pozemek je rovinný. Přistup je zajištěn po zpevněné komunikaci ve vlastnictví města Říčany. Příslušenství tvoří trvalé porosty. Stavební odbor MÚ Říčany již schválil záměr rozdělení pozemku p.č. 415/7 na tři pozemky o výměře 1264 m2, 1151 m2 a 978 m2 s přístupem na veřejnou komunikaci (dle již zpracovaného geometrického plánu půjde pozemky p.č. 415/7, p.č. 415/66, p.č. 415/67) Pozemek p.č. 415/7 je nyní již „stavebním pozemkem“ , kdy regulativ obce Říčany podmiňuje zastavěnost pozemku 20-25% při stavbě RD do patra, 30% -35% při stavbě přízemního RD, výška krovu 9 m; p.č. 415/7 je napojen na rozvod el. energie, přímo na pozemku je umístěn rozvaděč s možností připojení 3 RD o jističi 3x40A, které lze i navýšit (dle sdělení ČEZ jsou v této oblasti volné kapacity) p.č. 415/7 má kanalizaci v dosahu 30 metrů od hranice pozemku a kapacita na připojení je volná. Rovněž je možné vybudování septiku či bio septiku; připojení na vodovodní řád je cca 50 m od hranice pozemku (provozovatel VEOLIA); s možností vybudování vlastní studny při splnění podmínek; v okolí není možná jiná výstavba, nelze předpokládat, tedy budoucí stavby nebudou ničím zastíněny, v obci a okolí je plná občanská vybavenost, školy, školky, nemocnice atd.; u provozu přilehlé komunikace je plánován do 5ti let odklon dostavbou obchvatu. Při splnění podmínek je možno na jedné parcele vystavět dům o více bytových jednotkách.) 2 940 600,00 Kč
 
145 EX 354/15-81 usnesení o příklepu 145 EX 354/15 - 81 0,00 Kč
 
145 EX 354/15-82 usnesení o příklepu 145 EX 354/15 - 82 0,00 Kč
 
145 EX 354/15-83 Výzva přihlášeným věřitelům 0,00 Kč
 
145 EX 354/15-84 Oznámení o přihlášených pohledávkách 0,00 Kč
 

Dražby naleznete rovněž na adrese:

http://www.portaldrazeb.cz

Exekutorský úřad Praha 1 - Mgr. Hynek Sekyrka © 2013 Design by Mensec | www.mensec.cz | Administrace